загрузка...
загрузка...
Навчальні завдання 2 - Статистика охорони здоров'я PDF Друк e-mail
Статистика - Статистика охорони здоров'я - Г. С. Столяров, Ю. В. Вороненко, М. В. Голубчиков

2.2.3. Навчальні завдання

 1. Назвіть основні напрями статистичного аналізу в галузі охорони здоров’я.
 2. Що являє собою організаційна структура системи медичної статистики?
 3. Назвіть основні функції Центру медичної статистики МОЗ України.
 4. Назвіть основні функції організаційно-методичного відділу.
 5. Назвіть основні функції кабінету обліку та медичної статистики.
 6. Назвіть основні зведені форми, що складаються за даними Талона амбулаторного пацієнта.
 7. У чому полягає суть таких характеристик статистичного показника, як «правильність», «чутливість», «стійкість»?
 8. Назвіть альбоми медичної облікової документації.
 9. Дайте визначення статистичного показника, системи показників.
 10. Назвіть основні розділи «Звіту лікувально-профілактичного закладу» (ф. № 20).
 11. Назвіть основні принципи побудови галузевої комп’ютерної мережі «УкрМедНет».
 12. Назвіть основні особливості інформаційної підтримки різних видів діяльності в системі охорони здоров’я.
 13. Назвіть основні складові бази даних АРМ лікаря.
 14. Назвіть основні комплекси задач інформаційної комп’ю­терної системи санітарно-епідеміологічної служби міста.
 15. Назвіть основні напрями реформування медичної статистики системи охорони здоров’я України.
 16. Назвіть основні принципи реформування системи медичної статистики системи охорони здоров’я України.
 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.