загрузка...
загрузка...
Зміст - Статистика PDF Друк e-mail
Статистика - Статистика - Герасименко С. С., Головач А. В., Єріна А. М.

ЗМІСТ

Частина І. ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ ...................... 3

1. Предмет і метод статистики ...................... 3

1.1. Предмет статистики.......................... 3

1.2. Основні категорії статистики...................... 5

1.3. Статистична методологія........................ 8

2. Статистичне спостереження ..................... 11

2.1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення   11

2.2. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження... 15

2.3. Організаційні питання статистичного спостереження.......... 19

2.4. Форми, види та способи спостереження................ 24

3. Зведення та групування статистичних даних ............ 29

3.1. Суть статистичного зведення..................... 29

3.2. Класифікації та групування...................... 31

3.3. Принципи  формування груп..................... 35

3.4. Статистичні таблиці.......................... 38

4. Статистичні показники ........................ 41

4.1. Суть і види статистичних показників................. 41

4.2. Абсолютні величини......................... 43

4.3. Відносні величини........................... 44

4.4. Середні величини........................... 47

4.5. Система статистичних показників................... 55

5. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу ........ 60

5.1. Закономірність розподілу....................... 60

5.2. Характеристики центра розподілу.................. 62

5.3. Характеристики варіації........................ 65

5.4. Характеристики форми розподілу.................. 69

5.5. Види та взаємозв’язок дисперсій................... 74

6. Вибірковий метод. Статистична перевірка гіпотез ......... 81

6.1. Суть вибіркового спостереження................... 81

6.2. Вибіркові оцінки середньої та частки................. 83

6.3. Різновиди вибірок........................... 88

6.4. Визначення обсягу вибірки...................... 92

6.5. Статистична перевірка гіпотез..................... 95

7 . Методи аналізу взаємозв’язків ................... 100

7.1. Види взаємозв’язків......................... 100

7.2. Регресійний аналіз.......................... 103

7.3. Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв’язку... 107

7.4. Рангова кореляція.......................... 113

7.5. Оцінка узгодженості варіації атрибутивних ознак.......... 115

8. Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвитку ... 121

8.1. Суть і складові елементи динамічного ряду............. 121

8.2. Характеристики інтенсивності динаміки............... 123

8.3. Середня абсолютна та відносна швидкість розвитку......... 126

8.4. Характеристика основної тенденції розвитку............. 128

8.5. Оцінка коливань та сталості динаміки................ 133

9. Індекси ................................ 139

9.1. Суть і функції індексів........................ 139

9.2. Методологічні основи побудови зведених індексів.......... 141

9.3. Агрегатна форма індексів...................... 143

9.4. Середньозважені індекси....................... 146

9.5. Взаємозв’язки індексів........................ 148

9.6. Індекси середніх величин....................... 152

9.7. Територіальні індекси........................ 156

Частина ІІ. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА ........ 160

10. Методологічні основи економічної та соціальної статистики .. 160

10.1. Система показників економічної та соціальної
статистики............................. 160

10.2. Класифікації та групування в економічній
і соціальній статистиці........................ 164

10.3. Система національних рахунків................... 173

11. Статистика національного багатства ............... 193

11.1. Поняття, значення та завдання статистичного
вивчення національного багатства................. 193

11.2. Статистика природних ресурсів................... 196

11.3. Статистика національного майна.................. 205

12. Статистика населення ....................... 210

12.1. Методологічні особливості статистики населення.......... 210

12.2. Статистика чисельності, складу та розміщення
населення............................. 211

12.3. Статистика природного руху та відтворення населення....... 222

12.4. Механічний рух населення та його статистичні
показники............................. 234

12.5. Перспективні розрахунки населення................ 236

13. Статистика трудових ресурсів ................... 241

13.1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів.............. 241

13.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці.......... 244

13.3. Статистичне вивчення якості робочої сили............. 252

14. Статистика продукції ........................ 263

14.1. Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення
показників продукції....................... 263

14.2. Макроекономічні показники продукції............... 267

15. Статистика цін і тарифів ...................... 278

15.1. Види цін та організація їх статистичного спостереження....... 278

15.2. Динаміка цін і тарифів виробників товарів та послуг........ 281

15.3. Динаміка споживчих цін....................... 285

15.4. Міждержавні та міжрегіональні порівняння цін і тарифів...... 290

15.5. Методи оцінювання показників виробництва товарів
та послуг за порівнянними цінами.................. 293

16. Статистика ринку .......................... 296

16.1. Статистичне вивчення ринку.................... 296

16.2. Особливості статистичного вивчення ринку споживчих товарів... 303

16.3. Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва.. 309

16.4. Статистика товарного обороту внутрішньої торгівлі........ 317

16.5. Статистичне забезпечення маркетингу  на ринку
банківських послуг......................... 321

17. Статистика зовнішньоекономічної діяльності .......... 330

17.1. Предмет і завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності.. 330

17.2. Статистика зовнішньої торгівлі................... 331

17.3. Статистика платіжного балансу................... 332

17.4. Статистика обмінних курсів..................... 339

18. Статистика фінансів ........................ 343

18.1. Статистика державного бюджету.................. 343

18.2. Статистика грошового обігу.................... 349

18.3. Статистика інвестиційної діяльності................. 354

18.4. Статистика кредитної діяльності.................. 474

18.5. Статистика страхової діяльності................... 382

19. Статистика ефективності ..................... 392

19.1. Статистика ефективності суспільного виробництва......... 392

19.2. Оцінка ефективності комерційної діяльності............ 400

19.3. Оцінка ефективності банківської діяльності............. 402

19.4. Статистика ефективності праці................... 411

19.5. Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів... 424

19.6. Статистика ефективності фінансової діяльності........... 430

20. Статистика рівня життя населення ................ 434

20.1. Статистика доходів населення.................... 434

20.2. Статистика споживання населенням матеріальних благ
та послуг.............................. 440

20.3. Статистика соціального обслуговування.............. 451

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ ...................... 460

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.