загрузка...
загрузка...
Хиби Правопису-28 - Секрети української мови PDF Друк e-mail
Українська мова - Секрети української мови - Караванський С.

Хиби Правопису-28

Однак, Правопис-28 має й недоліки. Це й не дивно, бо він був перший соборний правопис, вироблений після століть безправ'я. Ось його хиби:

1.  Правопис слова хрестити й похідних від нього як христити — це явний ляпсус Правопису-28.

2.  Правопис непрямих відмінків слова мистець , а саме мистця, мистці, мистцем тощо, суперечить українській традиції не вимовляти три шелестівки /приголосних/ зряду. Українська мова знає три варіянти цього слова: митець, метець і мистець . В УССР за єдино можливу форму вибрано слово митець . Діяспора ж обрала варіянт мистець , бо він має спільний корінь із словом мистецтво, й від нього можна створити іменник жіночого роду мисткиня , якого митець не утворює. Отже, вибір діяспори мабуть таки кращий. Але непрямі відмінки слова мистець вимагають скорочення одного звуку, як у слові чернець :

чернець але ченця, ченці /а не чернця, чернці /

Звук Р у непрямих відмінках слова чернець випав. Те саме має місце і у слові мистець :

мистець але митця, митці /а не мистця, мистці /

Звук С у непрямих відмінках слова мистець випадає ( див. Розділ XV).

3.  Викликає заперечення написання слів зідхання і надхнення , які вимовляємо зітхання й натхнення .

4.  Правопис-28 не до кінця розв'язав проблему псевдоваріянтів. Крім пар маль о вання й малюв а ння , забуд о вання й забудув а ння та інших, проаналізованих Правописом-28, українська мова знає й інші псевдоваріянти:

Наслідок дії

Дія

з' є днання (військовий відділ)

з'єдн а ння

зобов' я зання (обіцянка)

зобов'яз а ння (накладання зобов'язань )

об' є днання (організація)

об'єдн а ння

обл а днання (апаратура)

обладн а ння

перек о нання (погляди)

перекон а ння

пок а рання (кара)

покар а ння

покл и кання (внутрішній потяг)

поклик а ння (посилання)

упод о бання (смак, зацікавлення)

уподоб а ння (не вживано)

Вичерпної аналізи цілого ряду псевдоваріянтів Правопис-28 не дає.

5.  Словник Г. Голоскевича рекомендує писати чікаґський, вінніпеґський , а практика мовлення підказує, що краще чіказький, вінніпезький .

6.  Форми коральовий, алькогольовий та автомобільовий , які встановлює Правопис-28 (за словником Г. Голоскевича) так само слід замінити на коралевий, алькоголевий та автомобілевий .

7.  Правопис часток разом із словами: алеж, бож, хтонебудь, денебудь, поперше вимагає уніфікації з написанням хіба ж, будь-хто, де-не-де, по-своєму .

8.  Неправильно стверджувано, що слово пані не відміняється.

9.  Дано неправильне написання слова костел як костьол .

10.  Прикметник порський записано без пом'якшеного С : порский .

Спосіб реконструкції беззаперечно доводить, що порський утворено від дієслова порскати , як і ціла сім'я віддієслівних прикметників:

від гризти

гризький

від грузнути

грузький

від ковзати

ковзький

від трусити

труський

від трясти

тряський

За аналогією

від порскати

перський (Гр., Пан.)

Не треба забувати й того, що українці традиційно пом'якшують С у закінченні ський : морський, гірський, київський , і нема жодної причини робити винятки з цього правила.

11.  Не ліквідовано русифікаційного написання слів єпископ, Єва, Євген , які за традицією слід писати епископ, Ева, Евген (і як варіянт Євген ).

12.  Важко погодитися і з правописом слів титулювати, кориґувати, акомпаньювати і не абиякий , які правильніше писати титулувати, кореґувати, акомпанувати і неабиякий .

13.  Правопис-28 не передбачає варіянтів жіночого роду для слів вуаль, деталь, емаль, модель , яким визначено чоловічий рід. Соборний правопис мав би взяти до уваги потребу варіянтів у даному разі та в деяких інших випадках.

14.  Правопис м'якого Л в іншомовних словах вимагає допрацювання.

15.  Вимагає допрацювання і правопис літери Ґ в чужих словах.

16.  Правопис-28 не розробив до кінця правопису чужих слів, що мали на початку іншомовне "Н" . Історично, запозичуючи слова з інших мов з літерою "Н" , українці зберігали цей звук:

Hanna

Ганна

harmonia

гармонія

hairasis

гересь

hairaticos

геретик

herbarium

гербарій

Hermes

Гермес

heros

герой

hidraulikos

гідравліка

hippopotamos

гіпопотам

honor

гонор

hotel

готель

humanism

гуманізм

humor

гумор

Отже, йдучи за традицією і за практикою наших клясиків, Правопис-28 затвердив наступне написання у цілій низці таких слів:

гарфа і арфа

Геллада

гересь і єресь

геретик і єретик

гієрархія

гієрогліф

гіподром

гістерія

гураґан

Однак Правопис-28 не взяв до уваги, що до цієї категорії слів належать ще й такі слова:

Іншомовне слово

Правопис-28

Має бути

hebrew

єврей & єврейський

гебрей & гебрейський

rehabilitatio

реабілітація

регабілітація

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.