загрузка...
загрузка...
Правопис префіксів PDF Друк e-mail
Українська мова - Український правопис

Префікс з- перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с- : сказати, спалахнути, ствердити, сфотографувати, схил . Перед усіма іншими приголосними пишеться з- (іноді із -): збавити, звести, зжитися, ззирнутися, зсадити, зціпити, зчепити, зшиток, ізнов .

Префікс з- ( с -) виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекономити , з’єднувати, зігнорувати, з’їзд, зорієнтуватися, зумовити, згаслий, змазати, знадливий, скоротити, склад тощо.

У тих випадках, коли корінь слова починається сполучен­ням приголосних, як правило, пишеться префікс зі -: зібгати, зігнути, зідрати, зізнатися, зімкнути, зіпсуватися, зіставити, зіткнення, зіщулитися тощо. Префікс зі - вживається також у словах із коренем, перший склад якого становить спо­лучення губного та йотованого звукосполучення: зів’ялий, зім’яти, зіп’ястися тощо.

У деяких словах префікс зі - чергується із зо -: зігрівати й зогрівати , зімлівати й зомлівати , зіпрівати й зопрівати , зітліти й зотліти .

У всіх префіксах – без -, від - ( од -), між -, понад - пред - роз -, через - – кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється: безкраїй, безкорисливий, відкриття, відстань, міжконтинентальний, міжпланетний, надпотужний, обпалити, обтрусити, підтримка, передплата, передчасний, понадплановий, представник, розтягнути, розчин, розхитати, черезплічник .

Слід розрізняти префікси пре - і при -:

- префікс пре - вживається переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: прегарний, презавзятий, прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано ;

- префікс при - вживається переважно в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибігти, прибудувати, прикрутити, приборкати, пришвидшити; прибуття, притулок, прибраний, привабливо .

Крім того, префікс пре - виступає в словах презирливий, презирство й у словах старослов’янського походження: преосвященний, преподобний, престол , а префікс при - вживається в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників з прийменниками: пригірок, приярок; прибережний, прикордонний .

Префікс прі - вживається тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва .

 

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.