загрузка...
загрузка...
Використання апострофа в українській мові PDF Друк e-mail
Українська мова - Український правопис

Окремо слід розглянути використання апострофа. У “Раді”, на відміну від західних видань, де апостроф міг взагалі не вживатися, апостроф використовувався майже завжди в сучасному розумінні, за невеликою кількістю винятків. Так, апостроф ставився після губних перед йотованими: поб’ють, обов’язкового, пам’ятати, об’єднував, обов’язковість (1906р.,
№ 85, с. 1-3), ім’я (1906р., № 76, с. 3), сем’ї (1906 р., № 53, с. 3); у власних назвах після задньоязикових приголосних г, к, х : на Лук’янівці (1906 р., № 46, с. 2). Задля розподільної вимови ставився апостроф після префіксів перед наступною йотованою. Хоча тут маємо відмінність порівняно із сучасним станом мови: апостроф ставився не лише перед йотованими, а й перед іншими голосними: з’єднання, з’явився (1906 р., № 86, с. 3,4); з’їздах , об’єднував (1906 р., № 85, с. 3); з’організувавсвя, з’єднати (1906 р., № 49,
с. 3); з’ясовує, з’охотяться (1906 р., № 50, с. 1,3).

Трапляються випадки, коли апострофа немає або замінюється іншим буквосполученням: звязали (1906 р., № 86, с. 3); довірря (1906 р., № 52, с. 3). В інших контекстах ці слова могли містити апостроф. Такий стан речей можна пояснити тим, що орфографічні норми на час виходу газети лише формувалися та відпрацьовувалися, тому потрібен був час, щоб уникнути деякої непослідовності. Усі подані вище ілюстрації орфографічних норм незаперечно свідчать на користь того, що “Рада” друкувалася східним фонетичним правописом.

Любите фортепиано и хотите научится играть на этом музыкальном инструменте? Или Вы уже умеете играть, но все Ваши мелодии Вы знаете наизусть и хотите попробовать что-то новое? Ноты для фортепиано лучше выбирать в специализированных местах и тогда Вы удивитесь широкому выбору, который обязательно Вас порадует!

Про невиробленість орфографічних норм на сторінках видання свідчить паралельне вживання префіксів рос-, роз -: роспложується (1906 р., № 91, с. 4), роспорядку (1906 р., № 85, с. 3; № 49, с. 3), ростягати (1906 р., № 46, с. 2), роспочала (1906 р., № 76, с. 3), розглянуто (1906 р., № 49, с. 3).

Крім того, „Рада” фіксує ряд орфографічних рис, що не характерні для сучасної орфографії, не прижилися в сучасній мові, є рисами діалектними, яких унормована українська мова мала позбутися.

До цих рис належить:

· вживання буквосполучення -ія- замість сучасного -іа-: провінціяльних, експропріяція, соціял-демократами, колоніяльне, офіціяльне (1906 р., № 86, с. 3); пролетаріяту (1906 р., № 85,
с. 3); матеріяльну, спеціяльно (1906 р., № 46, с. 2);

·        використання літери я замість сучасного а в словах: загряницю, погряничної (1906., № 86, с. 3); дописях (1906 р., № 85, с. 1); кватиря (1906 р., № 46, с. 2, № 55, с. 3);

·        паралельне вживання суфіксів - ення та - іння , що на цей момент уніфіковано на користь суфікса - ення : значіння (1906 р., № 86, с. 3; № 85, с. 1); поводіння (1906 р., № 84, с. 1; № 46, с. 2); вражіння, поневолення (1906 р., № 56, с. 3); повішення (1906 р., № 55, с. 3); побільшення (1906 р., № 76, с. 3);

·        ненормативне вживання закінчення - е в називному відмінку множини: люде, селяне (1906 р., № 86, с. 4).

Таким чином, орфографія української періодики на початку ХХ століття була ще неуніфікована, невироблена. Але не слід забувати, що «Рада» є однією з перших щоденних українськомовних газет, тому не дивно, що багато над чим ще потрібно було працювати. Загалом, як свідчать, розглянуті орфографічні риси, газета належить до часописів Наддніпрянської України не лише за географічною ознакою, а й за орфографією. Виходячи з вищенаведеного матеріалу, можна стверджувати, що в часописі за переважною частиною орфограм представлений фонетичний правопис у східному його варіанті з небагатьма орфограмами подвійного написання та деякими діалектними особливостями. Редакції вдалося уніфікувати більшість орфографічних рис. Видання зробило вагомий крок в утвердженні української мови в засобах масової інформації.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.