загрузка...
загрузка...
Завдання для самостійної роботи PDF Друк e-mail
Українська мова - Український правопис

1. Випишіть слова зі вставленою буквою и в ліву колонку, зі вставленою буквою е – у праву. Поясніть орфограми у виписаних словах.

Бл…зенько, хв…люватися, оп…нитися, справ…дливий, розп…тати, р…вти, тр…мати, зш…вати, дал…чінь, неприм…ренний, поч…нати, вир…нати, сп…нити, дят…л, ст…лити, ущ…мити, тр…вога, оц…нкований, в…ршина, ч…кати, нос…ш, вікон…чко, ч…р…да, смуж…чка, міл…на, вел…тень, мар…во, прос…мо, мереж…во, п…р…бігти, пос…віти, к…рманич, завм…рати, стр…бати, кош…чок, сит…чко, печ…во, вул…чка, виш…нька, ш…л…стіти, в…с…лка, д…р…во, хв…л…чка, ос…литися, неприм…ренний, д…ректор, ущ…мити, дят…л, зн…сти, кр…шити, др…жати, джер…ло, вел…чезний, п…л…на, станов…ще, дал…ч, враж…ння, рушн…чок, дал…на.

2. Перепишіть речення. Вставте пропущені літери, поясніть правопис слів.

1. Вранці пусте було небо, хмари убогі пливли над собором, а вітер улігся, на сході краєчок неба холодно, кр…ваво ч…рвонів ( О. Гончар ). 2. Гілки д…рев мокро бл…щали, зволожені по-в…сняному ( О. Гончар ). 3. Кр…ло зорі рум’янить тучі у голубій дал…ч…ні ( В. Сосюра ). 4. Схололі в хмарах крап…льки води п…рлинами котилися в сади ( М. Бажан ). 5. Під в…селкою у голубіні голуби л…тять ( В. Лучук ). 6. З пш…ничного поля Данило поглянув на той обш…р, який густіше проростав туманом та й зн…кав у тумані ( М. Стельмах ). 7. У небі віт…р куч…рявий колише темную блакить, і на землі гойдає трави, і зат…хає, й знов шумить ( М. Рильський ).

 

3. Перекладіть речення з російської мови українською. Порівняйте правопис літер е та и в обох мовах.

По извивающейся тропинке я поднялся на гору и там увидал полуразрушенную шаклю (М. Горький). На камнях у двери сидела Уми – высокая, стройная, седая, с лицом, исчерченным мелкими морщинами (М. Горький). Над морем реяли чайки, целое стадо дельфинов резвилось недалеко от берега (М. Горький).

Тот, кто жил для вещей, все теряет с последним дыханием, тот, кто жил для людей – после смерти живет средь живых ( М. Шефнер ). В своем поведении мы руководствуемся основным правилом: я должен вести себя так, чтобы было удобно и приятно другим, а не только мне самому ( А. Первенцев ). Листва на березах была еще почти вся зеленая ( І. Тургенєв ). Вода заблестела, как расплавленный метал ( В. Шишков ). Серебристые поля сверкали в темном небе над спящей деревней, и одна из звезд, зеленая, по-летнему нежная, особенно добро мерцала мне из далеких глубин галактики ( Ю. Бондарев ).

4. Перепишіть текст і вставте пропущені букви е та и .

Сонце давно вже зайшло. Але його проміння освітлювало ще з-за гор…зонту верхи в…л…т…нського нагромадж…ння хмар, що насувалися з заходу на все небо. Хмара була важка, темно-темно-синя, внизу зовсім чорна, а самий верх її здавався жовтим. В…личні німі зловісні бл…скавиці горобиної ночі палахкотіли, не вгасаючи, між шарами хмар. І все це одб…валося в воді, і здавалося, що ми стояли не на з…млі, що ріки немає, а є міжхмарний темний простір, і ми, розгубл…ні в ньому, мал…нькі, як річні піщинки. Небо було надзвичайне. Природа була ніби в змові з подіями і поп…р…джала нас своїми грізними знаками ( О. Довженко ).

Куклы стали уже не так интересны, ведь в нашем веке дети предпочитают компьютерные игрушки. Несомненно игры для девочек бесплатно не только развивают у вашего ребенка понимание компьютера и ощущение вкуса, но и воспитывают его, превращая в  личность.

 

5. Перепишіть текст і вставте пропущені літери о та е . Поясніть їх правопис.

Довгі гармати з витягнутими далеко вперед ж…рлами було закрито новими брезентовими ч…хлами. Люди в шлюпці мали ш…стеро весел, і, хоч звичайно вона ходила під ч…тирма веслами, тепер вони налягли на всі шість. Двоє хлопців, яким прийшла ч…рга, кинулись у ч…вен і зайняли місця на лаві. Маяли над ними метелики, маленькі, ж…вті, голубі, ч…рвоні, сині. Лише трутень звик солодкі ж…рти соки, бдж…ла ж для меду й серце віддала. Ми рвемо над дорогою стиглі ч…рниці ( Є. Гуцало ).

 

6. Перепишіть текст. Поясніть правопис слів з ненаголошеним е , и .

1. Я все забуду тільки лиш за те, що знову небокрай веселкою цвіте, що грає піснею весняний виднокруг, що йду по борозні, узявшися за плуг. 2. Думко тривожна, куди ти летиш?! Серце моє, ну чого ти щемиш? 3. І я подивився у очі йому, погладив шинель, поруділу в диму. 4. В моїм краю зелені трави і неба синя глибина. 5. Нехай вітрами з високості крилата молодість зліта, і на гучнім кленовім мості мої не спиняться літа. 6. Повільним кроком проїхали через село. Темні силуети хат, присипані снігом дерева, тини, чорні руки колодязних журавлів, простягнуті в передсвітанкове небо (З творів Г. Тютюнника ).

 

7. Перепишіть слова і вставте пропущені букви е, и. Поясніть їх правопис. Виділіть слова, написання яких перевіряється за словником.

Розд…влятися, т…хнічний, гал…рея, пробл…матичний, кр…ва­вий, стр…міти, заб…рати, невм…рущий, завм…рати, т…рплячий, прод…ш…вити, мат…мат…ка, усвідомл…ний, зб…р…гти, кр…тич­ний, б…р…жливий, нем…лосердний, пов…ртатися, ущ…мити, неприм…ренний, справ…дливий, м…нулий, тр…мтіти, дзв…нить, ос…литися, зв…чайний, гр…міти, дж…р…ло, вс…р…дині, в…селка, ш…л…стіти, принц…повий, р…кторат.

8.  Поставте слова в родовому відмінку однини та розподіліть у дві колонки. Перші літери підкресліть і прочитайте ключ.

Лід, юність, братів, роль, осінь, віз, швець, провід, електровіз, актор.

Ключ: (Любов перша)

9. Запишіть дієслова, вибираючи потрібну літеру.

М (а, о) гти, ар (е, и) штовувати, перем (о, а) гти, вим (о, а) гати, ск (о,а) кати, допом (о, а) гати, г (о, а) няти, завм (е, и) рати, засте (е, и) лаю, перем
(о, а) гати, г (о, а) няти, заб (е, и) ру,  заб (е, и) раю, застел(е,и) яю, виз (е, и) рати, ск (о, а) чити, зд (е, и) ру,  зд (е, и) раю, виз (е, и) рнути.

 

10. Поставте слова в родовому відмінку множини, поясніть написання.

Ніс, гуркіт, стіл,   кукіль, кінь, хутір, біль, сік, вибір, вигін, бій, дім, устрій,  спокій, спосіб, осінь, ніч, ячмінь, гній, лебідь, схід, леміш, камінь, постіль, папір, лід, попіл, паслін, колір.

 

11. Поставте в називному відмінку однини, поясніть написання.

Гір, осіб, кіс,  слів, бджіл,  чобіт, піл,  коліс, ягід,  сіл, підків,  решіт, підвід,  пліч, робіт, перепон, проб, оздоб, рогож, колод, сорок, огорож, морок, корон, мереж, нагород, потреб, дров, корогв, сотень.

12. Від поданих назв міст утворіть прикметники із - цьк-, -ськ-, -зьк -. Запишіть і поясніть правопис.

Полтава, Чигирин, Черкаси, Запоріжжя, Париж, Кременчук, Одеса, Рига, Донецьк, Бердичів, Бахмач, Овруч, Сиракузи, Лейпциг, Ніцца, Малакка, Гонконг, Ясси, Золотоноша, Дамаск.

 

13. Від поданих імен утворіть присвійні прикметники.

Параска, Мелашка, Ониська, Палажка, Пріська, Васько, Кузько.

 

14. Від поданих іменників утворіть прикметники із -цьк-, -ськ-, -зьк- .

Козак, парубок, боягуз, ткач, товариш, молодець, колеж, заліззя, брат, люди, казах, нацист, кріпак, чех, завод, студент, француз, вояк, турист, модерніст, місто, громада, солдат, гігант, сирота, пан, кінь, коваль, адмірал, баск, турок, киргиз.

 

15. Утворіть нові слова за допомогою суфікса -ств ( о ) - .

Убогий, козак, ткач, птах, товариш, брат, боягуз, студент, люди, парубок, гірник, кріпак, багатий.

 

16. Перекладіть українською .

Казанский, иракский, таджикский, рижский, кипрский, прилукский, абхазский, миргородский, киевский, запорожский, израильский, немецкий, парижский, французский, черкасский, черниговский, московский, петербургский, овручский, казанский.

 

17. Від поданих слів утворіть нові за допомогою суфікса -ськ-.

Туреччина, Вінниця, Гаага, Галичина, Лейпциг, Овруч, Німеччина, Дамаск, Мекка, Сиваш, Карабах, Париж, Водолага, Єкатеринбург, Кавказ, Залісся, П’ятихатки, Рейн, Ла-Манш, Славутич, Камчатка, Запоріжжя, Херсонес, Ніцца, Черкаси, Звенигород, Темза, Петербург, Суець, Ясси, Острог, Рига, Гонконг, Ірак, Сиракузи, Кременчук, Тбілісі, Углич, Дрогобич, Ужгород, Хортиця, Черемош, Чорнухи, Вороніж, Прага, Гадяч.

 

18. Від поданих слів утворіть прикметники .

Козак, молодець, ткач, парубок, завод, боягуз, люд, черкес, казах, кріпак, студент, латиш, світ, товариш, село, узбек, тунгус, заступник, чех, гігант, інтелігент, велетень, чумак, брат, пропагандист, половець, чуваш, дивак, печеніг, гірник, пан, фашист, громада, гуцул, кінь, журналіст, солдат, сусід.

19. Перекладіть українською .

1. Наружности он был богатырской: высокий и стройный, с румяными щеками. 2. И под звездами турецкими вспоминаем неспроста запорожские, винницкие да харьковские места. 3. Иногда лыжникам попадался лисий след, который ровной и в то же время извилистой строчкой тянулся по кавказкой горе. 4. Рядом с Ивановым в пьесе выступает Кудряшов, местный мещанин, и Кулигин, сельский «механик-самоучка». 5. Как только взошло солнце, казацкая старшина двинулась в путь. 6. Этот молодой человек, случайно, не рижский художник? 7. Как прелестны и упоительны петербургские белые ночи. 8. Каждый день Петр просыпался от лая соседского пса. 9. Его манили ослепительные звезды, рассыпанные на парижском небе.

 

20. Знайдіть і виправте помилки.

Золотонізький, ткацький, малакський, карабахський, товариський, молодецький, боягузький,  гонконзький, парижський, колезький, лейпцизький, рижський, абхазький, митецький, овруцький, баскський, черкеський, прилукський, кагарлицький, ужгородський, одесський, яський, мекський, таджикський, тунгузький, сиваський, юнатський, птахський, водолагський, хватський,  місський, соцький, викладазький, Камчатський, кріпацький.

21. Підкресліть правильно утворену форму прикметників .

Парижський / паризький / париський; фашистський / фашиський; кінський / кінзький; камчатцький / камчатський / камчацький; тбілісський / тбілізький / тбіліський; заступницький / заступникський / заступнизький; чехський / чежський / чешський / чеський; сусідський / сусіцький / сусітський; ригський / ризький / риський; ніццький / ніцький / ніцський; запоріжський / запоріський / запорізький; дивацький / дивакський / диватський; латиський / латизький / латишський.

22. Доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати наявність або відсутність чергування приголосних. Шапка, страх, вік, бік, сміх, друг, пруг, округ, наука, казка, кладка, нога, рука, крик, звук, сікти, сніг, Буг, хокей, плуг, різати, гольф, ходити, мастити, терпіти, славити, носити, квадрат, летіти, крутити, лазити, послабити, гриміти, садити, бібліотека, колиска, повага, капелюх.

 

23. Від поданих іменникових основ за допомогою суфікса - ськ- утворіть прикметники; обґрунтуйте наявність чи відсутність змін кінцевих приголосних основи.

Запоріжжя, Донецьк, Буг, Рига, козак, таджики, Чуваші, кумики, печеніги, скіфи, якути, татари, німці, поляки, українці, чехи, латиші, литовці, Волга, Кавказ, Карпати, Гамбург, Балхаш, Іртиш, Санкт-Петербург, Єкатеренбург, Цюрих, Вашингтон, студент, університет, Париж, Лейпциг, Кременчук, Ужгород, Чернігів, Одеса, киргизи.

 

24. Від назв міст утворіть прикметники із суфіксами - ськ-, -цьк-.

Любомль,  Малевичі,  Дубровиця,  Корець,  Здолбунів,  Костопіль, Овруч, Народичі, Білокоровичі, Бердичів, Васильків, Кагарлик, Бахмач, Боровиця, Вишгород, Прилуки, Тростянець, Гадяч, Миргород, Кобеляки, Чигирин, Черкаси, Городок, Самбір, Калуш, Вижниця, Трускавець, Бучач, Славута, Бершадь, Саки, Гурзуф, Судак, Генічеськ.

25. За допомогою суфікса -и- утворіть, де можна, назви територій .

Області: Київська, Волинська, Черкаська, Дніпропетровська, Полтавська, Хмельницька, Житомирська, Вінницька, Рівненська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Чернігівська, Луганська, Сумська, Херсонська, Миколаївська, Львівська, Харківська, Чернівецька, Донецька, Одеська, Закарпатська, Тернопільська.

26. Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви.

1. Історія україн…кої етнографії своїми витоками сягає часів Київ…кої  Русі. 2. Нині більшість угор…ког населення зосере…ена  у південно-західній частині Закарпа…кої області ( Берегів…кий, Мукачів…кий та Ужгоро…кий райони). 3. Тікаючи від туре…кого гноблення та феодальної експлуатації, багато угорців переселилося у передгір…кі райони. 4. Україн…кі селяни здавна вміли прищеплювати дерева й вивели багато сортів яблук, що характеризувалися добрим смаком, високою урожайністю, морозостійкістю: на Лівобере…і – антонівка, боровинка, цепенка, волошка тощо, на Київщині сорока. 5. Розмаїттям і багат…ом форм, усталених з часів давньослов’ян…ої спільності, вражає традиційний україн…кий керамі…ний посуд: корчаги, глечик і баньки, макітри, амфороподібні водяники.
6. Етнічним процесам серед українців у сму…і українсько-росій…кого пограниччя – на території  Кур…кої, Вороне…кої, Бєлгород…кої, Ростов..кої областей, Краснодар…кого краю, а також північно-східних областей України – притаманне формування багатьох спільних рис із культурою росій…кого населення і водночас збереження окремих особливостей, властивих українцям. 7. Зокрема, під впливом українців у росій…ких селищах Кур…ини та Вороне…ини поширився східноукраїн…кий комплекс житла
( З кн. «Культура і побут населення України» ).

27. Перепишіть, вставляючи пропущені букви відповідно до правил чергування приголосних.

1. Смуга – на сму…і, сму…ка; щука – щу…і, щу…ка; муха – му…і, му…ка. 2. Ріг – на ро…і, нарі…ний; бік – на бо…і, бі…ний; горох – у горо…і, горо…ок. 3. Ходити – хо…у; хотіти – хо…у. 4. Омолодити – омоло…ений; обмолотити – обмоло…ений.

 

28. Перепишіть, вставляючи пропущені букви ч або ш .

1. Степи стояли в соня…них шапках, чекали жнив пшени…ні й житні ниви. ( Д. Луценко. ) 2. Мати сіяла сон під моїм вікном, а вродив соня…ник. І тепер: хоч буран, хоч бур’ян чи туман, мені – соня…но. ( Б. Олійник. ) 3. В серде…нім співі та розмові щирій як непомітно відпливає час. ( О. Ющенко. ) 4. Ходить ніч по саду міся…ними кроками. ( П. Тичина. ) 5. Наш серде…ний Забрьоха сидить, мов гарячим борщем похлинувся. ( Г. Квітка-Основ’яненко. ) 6. Дачники смажили на березі ставу яє…ню, поправлялися на сма…них коропах, линах і карасях. ( Ю. Мокрієв. )

29. Від поданих іменників за допомогою суфіксів -ськ-, -ств- утворіть прикметники. Поясніть зміни приголосних.

Буг, Дрогобич, Прилуки, Овруч, Лейпциг, Запоріжжя, Волинь, Золотоноша, Прага, Дамаск, Іртиш, Бахмач, Одеса, Карпати, Вінниця, Кагарлик, Трускавець, Калуш.

Гігант, товариш, робітник, інтелігент, дослідник, студент, заступник, велетень, співробітник, кравець, керівник, птах, юнак, люди, перекладач.

30. Від поданих прикметників (назв областей України) утворіть іменники за допомогою суфікса -ин- . Поясніть їх правопис .

Донецька, Житомирська, Полтавська, Чернівецька, Рівненська, Київська, Івано-Франківська, Вінницька, Луганська, Черкаська, Хмельницька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Львівська, Кіровоградська, Харківська.

31 . Утворіть вищий ступінь порівняння прикметників, поясніть зміни приголосних.

Близький, довгий, дорогий, низький, важкий, рідкий, багатий, високий, короткий, дужий, легкий, вузький, далекий, тонкий, молодий, тяжкий, швидкий, поганий, малий.

32. Виявіть у реченнях порушення евфонії.

1.Вже третю добу у Києві ішов безперервний дощ. 2. Йшли вони по життю рука у руку, серце до серця, душа до душі, і почувалися незбагненно щасливими. 3. У ту ніч вона стала надсильною відьмою, у ту ніч небеса їй співали хвалу, вона почувала тоді себе вільною, зганяючи з міста ранкову імлу. 4. У її вухах постійно лунали його останні слова, і на душі робилось тяжко-солодко, неначе хтось торкався шкіри розпеченою голкою.

33. Випишіть словосполучення з порушенням правил милозвучності.

Далось взнаки, в молоді літа, любити довіку, добро і зло, стрибати у гречку, колись й тепер, прагнути у небо, триматись за руки, випити із келиха, вилити в відро, раз у раз, визирнуло з хмар, голос в голос, повернемось надвечір.

 

34 . Знайдіть і виправте помилки .

Бомбардір, архаїзм, племінник, трудівник, хімик, місево, егоіст, бурячіння, канонір, стоїк, петрушичка, селище, конвоір, убоіще, кошиня, гусеня, мариво, неологізм, худобина, яловичина, морозиво, лушпіння, волосіння, згареще, страховисько, сонечко, паличка, вузлечок, глечечок, напруження, качечка, хлопчік, братик, візажист, дівчина, вершечок.

 

35. На місці крапок поставте и, і або ї .

Гімназ...чний, фізіолог...чний, сестр...н, гран...чний, арха...чний, граф...чний, категор...чний, терапевт...чний, Тетян...н, Марі...н, олі...стий, козл...ний, Май...н, вул...чний, епізод...чний, токс...чний, сейсм...чний, гірч...чний, цикл...чний, географ...чний, алгебра...чний, розлож...стий, тро...стий, орл...ний, дочч...ин, фасон...стий, шквал...стий, солов’...ний, Мар’...н, бром...стий, тітч...н, лев...ний, гонор...стий, комуніст...чний.

36. Від поданих іменників утворіть прикметники. Окремо випишіть слова, в яких спрощення приголосних відбулося або не відбулося, поясніть .

Тиждень, честь, радість, область, жалість, місто, ненависть, туризм, контраст, кількість, гігант, вартість, випуск, доблесть, якість, совість, інтелігент, дилетант, кар’єрист, президент, пропуск, виїзд, кореспондент, цілість, швидкість, баласт, захист, допуск.

37. Впишіть, де потрібно, літери.

Ус…ний, компос…ний, шіс…надцять, очис…ний, зліс…ний, безвиїз…но, облас…ний, ровес…ник, студен…ський, влас…ний, шіс…десят, со…нце, балас…ний, захис…ний, ціліс…ний, корис…ний, абонен…ський, почес…ний, сервіс…ний, прихвос…ні, шіс…сот, хвас…нути, совіс…ний, учас…ник, парламен…ський.

 

38. До поданих іменників доберіть однокореневі дієслова. Поясніть правопис утворених слів.

Шелест, тиск, брязкіт, блиск, тріск, свист, бризки, виск, писк, плюскіт.

 

39. Перепишіть речення, вставляючи на місці крапок, де потрібно, літеру.

1. Селом пішла могутня хвиля півнячої симфонії – провіс…ник дня
(В. Шевчук)
. 2. Садки стоять безшелес…ні (О. Гончар) . 3. А що є на світі більш радіс…ного й приємнішого, ніж робота? (О. Довженко) . 4. Бряз…нула ложка,  –  хай же їй лихо, – звіс…ка чи гості? (М. Данилевська) . 5. Коли опадає листя, Ми стаємо мудрішими ще на одну осінь, Наче листя дарує нам Час…ку думок своїх… (Л. Вахніна) . 6. І тиха осінь, мрійна, яснолиста, Несла в сер…ця, Несла в сер…ця надію  і тривогу (А. Малишко) . 7. Степи, степи… Безлісний, трагічно беззахис…ний край, переповнений надмірою сон…ця і світла (О. Гончар) .  8. Жили мирно і щас..ливо, аж поки на рідний край не напали монголо-татарські орди (Б. Заверуха) . 9. З ніжним пес..ливим, мовби прощальним і потішаючим шелестом вербові гілочки пройшлися у неї по щоці (І. Волошин) . 10. Розпечене со…нце на заході вже шубовс…нуло в Дніпро (О. Донченко) .

 

40. Із запропонованих пар слів виберіть правильне написання.

Компостний – компосний, проїздний – проїзний, звістці – звісці, брязкнути – брязнути, агенство – агентство, доблесний – доблестний,  хруснути – хрустнути, шістсот – шісот, прихвостні – прихвосні, блискнути – блиснути, частці – часці, сердце – серце.

 

41. Перекладіть слова українською мовою, користуючись словником. Порівняйте написання слів в обох мовах.

Страстный, радостный, поздний, наместник, предвестник, туристский, костлявый, доблестный, безкорыстный, участник, местный, целостный, совестный,  несчастный, сердце, прездной, президентский.

 

42. Перепишіть слова, вставте, де треба, пропущені букви, з’ясуйте, при словотворенні чи при словозміні відбувся збіг кількох приголосних.

Безвиїз…но, корис…ливий, облас…ний, пес…ливий, балас…ний, шіс…надцятий, перс…ні, перехрес…ний, кож…ний, зліс…ний, пріс…ний, якіс…ний, свис…нути, шелес…нути, улес…ливий, захис…ний, сер…це, кіс…лявий, турис…ський, влас…ний, ненавис…ний, прихвос…ні, піз…ній, гігант…ський, ціліс…ний, наміс…ник.

43. Від поданих іменників утворіть прикметники, запишіть їх; поясніть правопис.

Швидкість, турист, честь, совість, контраст, ненависть, випуск, гігант, злість, доблесть, щастя, вартість, первісність, радість, прикрість, область, альпініст, об’їзд, почесть, безсмертя.

 

44. Вставте, де потрібно, пропущені букви т, д. к. Слова запишіть у дві колонки: 1) у які не вставляли букв; 2) у які вставили пропущені букви.

Швидкіс…ний, якіс…ний, улес…ливий, осві…читися, хвас…ливий, контрас…ний, щас…ливий, блис…нути, аген…ство, волейболіс…ці  (давальний відмінок від волейболістка ), заїз…ний, їж…жу (від їздити ), учас…ник, заздріс…ний, ус…ний, випус…ний, стис…нути, щотиж…ня, студен…ство, очис…ний, скатер…ка, буревіс…ник, п’я…десят.

Ключ. У кожному слові підкресліть другу від початку букву. Із цих букв складеться кінцівка вислову В. Сухомлинського «Дорожить людина тим, у що вона…»

45. Доберіть до іменників прикметники, в яких відбулося спрощення приголосних, і запишіть їх.

З р а з о к: нарада обласна

Життя, час, воїн, мати, праця, справа, дівчина, гуртожиток, рік, звістка, людина.

46. Поясніть правопис поданих у цих групах слів. Що їх об’єднує?

І. Бобовиння, гарбузиння, картоплиння, павутиння.

ІІ. Горіння, носіння, ходіння, шарудіння.

ІІІ. Гукання, гуляння, зростання, сприяння.

ІV. Звернення, напруження, піднесення, удосконалення.

47. Запишіть слова у дві колонки залежно від написання - н- чи - нн - у кожному слові.

Дерев’ян...ий, наповнен...ий, нездолан...ий, прочитан...ий, лебедин...ий, притаман...ий, неоцінен...ий, непримирен...ий, страшен...ий, овіян...ий, несказан...ий, склян...ий, невблаган...ий, неподолан...ий, незрівнян...ий, солон...ий, нескінчен...ий, нездолан...ий, страшен...ий, оновлен...ий, гречан...ий, неждан...ий, старан...ий, буквен...ий, здоровен...ий, огнен...ий, священ...ий, блажен...ий, беззахисн...ий, олов’ян...ий, згуртован...ий.

48. Поясніть, за яким правилом відбувається подовження приголосних.

Рілля, стаття, багаття, збіжжя, гілля, гіллястий, життєвий, колосся, обличчя, миттю, маззю, подорожжю, повінню, розкішшю, навмання, попідтинню, спросоння, лляний, ллю, ллєш, овва, озброєння, суцвіття.

 

49. Замість крапок уставте, де потрібно, пропущені літери.

Весіл…я, узбереж…я, мід…ю, стат…я, скрин…я, безліч…ю, мит…ю, л…ється, л…є, жовч…ю, молод…ю, старіст…ю, пам’ят…ю, священ…ик, радіст…ю, невпин…о, стомлен…ий, пташин…ий, ніч…ю, бездон…ий, ю…нат, незбагнен…ий, шален…ий, блажен…ий, благословен…ий.

 

50. Замість крапок уставте, де потрібно, пропущені літери в поданих дієсловах відповідно до правил правопису.

Ві…дати, пі…дірвати, о…брехати, обе…зброїти, об…ризкати, пі…дігнати, від…зеркалювати, від…авати, пі…дивитися, пі…дібрати, обе…звучити, ро…зявити, пі…даватися, пі…д’їжджати.

 

51. Виправте помилки в іншомовних словах.

Апенінни, Марроко, Прусія, Філіпіни, Мусоліні, Одісей, Текеррей, Черчиль, Інесса, Ізабела, Торічеллі, Касандра, Агриппина, Беті, Віолета, Нона, Рима, Аполон, Жана, Таллін, Алах, Бесаррабія.

52. Поясніть значення слів.

Білль, біль, бонна, бона, булла, була, вілла, віла, голландка, гал, качча, кача, манна, мана, мирра, миро, мотто, мото, пенні, пені, пруссак, прусак.

 

53. Запишіть слова у дві колонки: 1) із подвоєнням, 2) із подовженням .

Невпинність, подання, суддя, рілля, піднісся, страйкком, ссавці, попідтинню, піддашшя, переддень, ллється, причинний, богоявлення, Полісся, мерзенно, волосся, огненний, молоддю, юннат, спросоння.

 

54. Запишіть іменники жіночого роду однини ІІІ відміни в орудному відмінку у дві колонки: 1) подовження відбувається, 2) не відбувається.

Мідь, вісь, честь, смерть, пошесть, річ, розкіш, радість, даль, подорож, швидкість, фальш, міць, область, наморозь, більшість, жовч, вірність.

 

55 . Від поданих слів за допомогою префіксів чи суфіксів утворіть слова з подвоєнням приголосних.

Сон, бризкати, закон, дніпровський, дати, чавун, бігти, пас, проніс, ріс, захисний, баштан, кінь, кордон, корінь, верх, щодня.

 

56. Виберіть рядок, у якому в усіх словах приголосні подвоюються.

1. Бездоган…ий, лавин…ий, смажен…ий, освітлен…ий.

2. Антен…ий, годин…ик, священ…ик, страшен..ий.

3. Електрон…ий, олов’ян…ий, зчеплен…ий, латун..ий.

4. Поколін…я, лимон…ий, ешелон…ий, однозмін…ий.

5. Навман…я, підвікон…я, під…аш…я, лист…я.

6. Сумлін…я, осон…я, осін..я, сон…я.

7. Дерев’ян…ий, рум’ян…ий, накреслен…ий, бездоган…ий.

8. Священ…ий, шален…ий, страшен…ий, священ…ик.

 

 

57. У горизонтальні ряди впишіть слова з подвоєнням та подовженням - н- .

 

 

Н

Н

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Н

 

 

 

Варіант відповіді: Ганна, сонно, кінний, зрання, коріння, бажання, годинник, змагання, старанний, нужденний, письменник, натхненний.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.