загрузка...
загрузка...
Крапка - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ОСНОВНІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ

КРАПКА

Крапка ставиться:

1. У кінці розповідного речення: Людина включається у виробничий процес з економічних міркувань .

2. У кінці рубрик переліку, коли вони досить розвинуті й кожна з них становить закінчене речення:

Збори студентського активу університету ухвалили:

1.  Посилити контроль за відвідуванням студентами лекцій і практичних занять протягом навчального року .

2.  Активізувати роботу студентського активу серед студентів з метою піднесення їхньої успішності .

3. Як знак незакінченості слова на письмі, на місці скорочення слова: т . або тов . (товариш), проф . (професор), викл . (викладач) і под.

Крапка не ставиться:

1. У кінці заголовків, на вивісках і штампах: Акт, Наказ та ін.;

2. В абревіатурах між складовими частинами: ООН, АЕС, вуз , юннат ;

3. У скороченнях назв метричних мір: г (грам), м (метр), мм (міліметр).

4. У кінці слів автора перед дужками, в яких подається його прізвище:

І один у полі — воїн (Ю. Дольд-Михайлик).

Він жив на самому кінці села, там, де глибокий яр входив у ліс вузьким клином (І. Нечуй-Левицький).

Рідний дім залишається в серці, як далеко від нього не йди
(Г. Чубач).

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.