Перша відміна, множина - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

Множина

1. У називному відмінку множини іменники першої відміни твер­дої групи мають закінчення - и , м’якої та мішаної груп - і , після голосного й апострофа : книжк _ , р \ ки, перем > ги, ф < брики ; б \ рі, над % ї, робітн _ ці, статт % , с % м’ї; кр \ чі, м + жі, пл > щі, а також іменники чоловічого роду: ст < рости (і з іншим значенням — старост _ ), с \ дді.

2. У родовому відмінку множини іменники першої відміни мають нульове закінчення або закінчення -ей, -ів.

а)  Нульове закінчення мають іменники твердої, м’якої та мішаної груп: верст (від верст < — давня міра відстані), в _ гід (від в _ го­да ) і виг > д (від виг > да ), губ губ % в ), дор % г , маш _ н , кор % в , назв , своб > д ; меж , площ , дол > нь , лег + нь лег + нів ), над % й , робітн _ ць ; круч , меж , площ .

б) Закінчення -ей мають кілька іменників жіночого роду: миш + й, свин + й, сім + й, стат + й (від стаття ) та ін.

в) Закінчення -ів мають деякі іменники чоловічого роду: с \ ддів, старост % в ст < рост з іншим значенням), окремі іменники жіночого роду, а також прізвища: Журб % в , Чупр _ нків та ін.

! Увага. В іменниках, які в називному відмінку множини закінчуються двома приголосними, між ними у родовому відмінку множини з’являється : д > чок, книж > к, мис > к, к \ хонь, % гор, с > сон с > сен ) та ін.

Вставних звуків не буває в іншомовних словах: арф, догм, пальм, шайб, хоча в деяких словах іншомовного походження за аналогією до українських слів з’являється : < рка – < рок , м < рка – м < рок .

3. У давальному відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ам, -ям.

а) Закінчення -ам мають іменники твердої та мішаної груп: ма­ш _ нам, ф < брикам; кр \ чам, м + жам, пл > щам .

б) Закінчення -ям — іменники м’якої групи: б \ рям, над % ям, робітник < м, с % м’ям, статт # м.

4. У знахідному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, однакову з формою називного або родового відмінка множини, причому:

а) Іменники — назви осіб та істот мають форму, однакову з формою родового відмінка множини: лис _ ць, вовч _ ць, робітн _ ць, листон > ш, укра ^ нок .

! Увага. Назви свійських тварин можуть мати форму, однакову з формою називного відмінка: гн < ти ов + ць в % вці ), п < сти кор % в кор > ви ), годув < ти свин + й св _ ні ).

б) Іменники, що не означають істот, уживаються в формі, однаковій із формою називного відмінка: маш _ ни, книжк _ , ручк _ , мр % ї; кр \ чі, пл > щі, м + жі.

5. В орудному відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ами, -ями, -ми.

а) Закінчення -ами мають іменники твердої та мішаної груп: книжк < ми, рук < ми; м + жами, кр \ чами, пл > щами .

б) Закінчення -ями мають іменники м’якої групи: робітн _ цями, в \ лицями, с % м’ями, статт # ми .

в) Закінчення -ми (паралельно з формами -ами, -ями ) мають тільки поодинокі іменники: ворітьм _ вор > тами ), курм _ , слізьм _
сльоз < ми ), св _ ньми св _ нями ).

6. У місцевому відмінку множини іменники першої відміни мають закінчення -ах для твердої та мішаної груп і -ях — для м’якої групи: у книжк < х, на ф < бриках ; на м + жах, на кр \ чах ; у статт # х, у с % м’ях.

7. У кличному відмінку множини іменники першої відміни мають форму, однакову з називним: д > чки, жінк _ , робітн _ ці.

Вправа 1. Розподіліть іменники за закінченнями орудного відмінка однини і запишіть у дві колонки:

Оздоба, людина, площа, комерція, мрія, суддя, мікроекономіка, інфляція, корогва, рекреація, інфраструктура, репрезентація, удача , валюта, нарада, вдача .

  • Поясніть різницю у значенні виділених слів. Складіть з ними речення.

Вправа 2. Пригадайте іменники першої відміни спільного роду та провідміняйте їх в однині та множині.

Староста, гайдамака, суддя, сирота, голова.

  • Введіть іменник голова у терміносполуки, складіть з ними речення і запишіть їх.

Вправа 3. Перепишіть тексти. Знайдіть іменники першої відміни, розподіліть їх за групами. Поставте і запишіть іменники у формі орудного відмінка однини та називного відмінка множини.

1. Валютна біржа — це ринок різноманітних валют, які діють у світовій економіці. Валюти різних країн обмінюють одну на одну так само, як інші товари, а їхні ціни визначаються в інших грошових одиницях (напр., швейцарський франк коштує певну кількість японських єн, а новозеландський долар — німецьких марок).

( А. Еппінг ).

2. Про що шепочуть шумовійні хвилі? Які таємниці ховає в себе незамовкна мелодія невидимих струн зачарованої арфи? Шумить, нуртує і піниться Черемош, розпорошує дрібні бризки, б’ючись об каміння, несамовито виривається з тісних лещат скелі.

( І. Пільгук ).

  • З’ясуйте, до яких функціональних стилів належать подані уривки.
  • У першому тексті знайдіть терміни, поясніть їхнє значення.

Вправа 4. Запишіть текст, розкрийте дужки. Напишіть правильно слова. Розставте розділові знаки. Поясніть правопис виділених слів. Знайдіть іменники першої відміни і провідміняйте їх у множині.

З широкої як битий шлях фортечної стіни відкривається чарівний краєвид на (П, п)івдень , (П, п)івніч і (С, с)хід . Видно далекі гори які звуть до себе немов країна (не)знаних казок і таємничих легенд голубою таріл…(ю) мріється ( в ) низу кругла долина звивиста річка ділить її на(в)піл . Під стінами схожі на сірникові коробки стоять рядами акуратні будиночки з ( різно ) кольоровими дахами білими чер­воними з(е, и)леними чорними.

( П. Гуріненко ).

Вправа 5. Поставте іменники першої відміни у кличному відмінку однини. З’ясуйте причини неоднакових закінчень іменників у кличній формі.

Надія, фірма, протекція, душа, матуся, інстанція, економіка, країна, технологія, одиниця, доня, староста.

  • Запишіть у формі кличного відмінка власне ім’я та по батькові, своїх близьких, друзів.

Вправа 6. Запишіть текст. Знайдіть іменники першої відміни. Поставте їх у давальному і місцевому відмінках однини та множини. Поясніть правопис виділених слів.

Загальновідомо , що одним із найбільших недоліків нашої економіки є її нездатність до сприйняття нових ідей, технологій. Ми скар­жимось на те, що чудові винаходи не впроваджуються, а передові розробки припадають пилом у кабінетах начальства. Справді, на Заході інноваційні процеси є тим важелем , який дозволяє одержувати більші прибутки.

(З журналу).

  • З’ясуйте, зразком якого функціонального стилю є поданий текст.

Вправа 7. Перекладіть текст українською мовою. Знайдіть іменники першої відміни і з’ясуйте різницю в обох мовах у їх приналежності до відмін.

В рыночной экономике миллионы людей работают на производстве. Распределяя труд, они производят товары и коммунальные услуги. Экономика, собственно, должна здесь развиваться свободно, без внешнего вмешательства. Государство должно само позаботиться о внутренней и внешней безопасности рынка как связующего звена между производителем и потребителем.

( П. Энгстлер ).


 

Авторизація