загрузка...
загрузка...
Подовження приголосних - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

В українській мові подовження приголосних зумовлене фонетичними процесами. На письмі воно позначається двома однаковими літерами. Подовжуватися можуть приголосні д , т , з , с , ц , л , н , ж , ч , ш .

Подовження приголосних відбувається в таких випадках:

1) В іменниках середнього роду 2-ї відміни (крім родового множини) на - я : зна нн # , з % лл я , бад _ лл я , мот \ зз я , гал \ зз я , зб % жж я , стор % чч я , підд < шш я , а також у похідних словах: гілл # гілл # стий , гілл # чка , житт # житт @ вий життьов _ й ), житт @ пис та ін. (але: знань , знар # дь , підд < ш , стор % ч , уг % дь ).

2) У деяких іменниках чоловічого і жіночого роду 1-ї відміни на
- я у всіх відмінкових формах, крім родового множини із закінченням - ей : рілл # , Ілл # , судд # , судд + ю , статт # (але в родовому множини — стат + й ) та ін.

3) В орудному відмінку іменників жіночого роду однини 3-ї відміни перед ю , якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один приголосний: м > ло дь м > ло ддю , ми ть м _ ттю , сі ль с % ллю , ті нь т % нню , ні ч н % ччю , п > доро ж п > доро жжю , р > зкі ш р > зкі шшю .

Але якщо в називному відмінку однини слова закінчуються на два приголосних, губний або р , то пишеться одна буква н , а в словах після губного та р ставиться апостроф: м > лодість м > лодістю , п > ві сть п > ві ст ю , р < ді сть р < ді ст ю ; кров кр > в’ю , люб > в люб > в’ю , м < тір м < ті р’ю .

4) Перед я і ю у прислівниках типу зр < ння , навма нн # , спрос > н­ня , попідт _ нню , попідвік > нню .

5) У всіх формах теперішнього часу дієслова лити : лл ю , лл єш , лл єм > , лл ють , лл @ ться , лл $ ться , а також у похідних словах: в _ лл ю , на лл $ та ін.

! Увага . У словах кут # , попад # , свин # і в числівниках тр + тя , тр + тє приголосні не подовжуються.

Вправа 1. Запишіть, розкриваючи дужки, слова у дві колонки: 1 — в яких букви подовжуються; 2 — в яких подовження не відбувається. Обґрунтуйте свій вибір.

Навча(н)я, подоро(ж)ю, бездорі(ж)я, знаря(д)я, зі(л)я, (л)ється, ема(л)ю, те(л)я, горі(н)я, лю(т)ю, обли(ч)я, ще(н)я, відродже(н)я.

Вправа 2. Запишіть слова українською мовою. Поясніть їх правопис.

Смертью, взаимностью, счастье, Припятью, убеждение, мазью, пропагандирование, Полесье, льют, упразднение, злоупотребление, верфью, здоровье, знание, гордостью, Приднепровье, судья, чувство, скатертью, ночью, бесчестье.

Вправа 3. Перепишіть речення, розкрийте дужки, напишіть, де потрібно, дві букви згідно з правилами українського правопису.

1. З пісні в світі виросло безсмер(т)я ( Є. Летюк ). 2. Хай же вічно красується доблес(т)ю наша земля! ( О. Довженко ) 3. Світлою радіс(т)ю повниться серце моє ( П. Дорошко ). 4. Двадцятий вік — зверше(н)ь і задуми, вік роздорі(ж) ( Р. Братунь ). 5. Рябіло в очах від безлічі людських обли(ч) ( П. Загребельний ). 6. Йдемо крізь бурю, спеку, лід, розвідники столі(т)ь ( П. Дорошко ).

Вправа 4. І . Утворіть від дієслів іменники, поясніть їх правопис.

Усвідомлювати, запровадити, втілити, переконати, читати, видати, зобов’язати, нарікати, застерігати, порівняти, судити, жити, сприяти, відчувати, атестувати, фінансувати, асигнувати, кредитувати, оприбутковувати.

ІІ . Поставте наголос в утворених словах. З трьома словами (на вибір) складіть речення і запишіть їх.

Вправа 5. Поставте наведені іменники в орудному відмінку однини, поясніть їх написання.

Молодь, галузь, розповідь, зустріч, молодість, повість, чесність, ніч, річ, відомість, мазь, міль, мить, подорож, паралель, вісь, можливість, Русь, кількість, власність, якість, акварель, любов, активність, продуктивність, тінь, січ, Хатинь.

Вправа 6. Перекладіть слова з російської мови на українську. Поясніть написання подвоєних приголосних.

Отрицание, испытание, совестью, солью, значение, оборот, противоречия, вежливость, орудие, статья, наблюдение, свежестью, долголетие, понятие, углубление, зеленью, последовательностью, коренья, Запорожье, Полесье, раскаянье.

Вправа 7. І . Перепишіть слова. Поясніть їх правопис, визначте правила, за якими вони написані.

Стаття, суддя, Ілля, знаряддя, століття, обличчя, сторіччя, відкриття, дослідження, спросоння, зрання, походження, буття, невпинно, узбіччя, латаття, коріння, миттю, сіллю, ллється, повінню, галуззю, громаддя, розкішшю, зустріччю, навмання, віддзеркалення, благословенний, покоління, денний, управління, узбіччя.

ІІ . З п’ятьма словами на вибір складіть речення і запишіть їх.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.