загрузка...
загрузка...
Правопис дієслівних суфіксів - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС ДІЄСЛІВНИХ СУФІКСІВ

Дієсловам властиві суфікси:

1) - Ува -(- юва -) — вживається тільки в дієсловах: кер ув < ти , оц % н юва ти , розс % юва ти , руйн ув < ти .

2) - Овува - — у цьому суфіксі перший голосний завжди наголошений: завой > вува ти , відбуд > вува ти , скуп > вува ти .

3) Дієслова іншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс - ір -, в українській мові цей суфікс втрачають у всіх формах: з <гітувати загіт >ваний (пор. рос. агитировать ), зареєструв <ти (рос. зарегистрировать ) – зареєстр >ваний , інформув <ти (рос. информировать ) – інформ >ваний .

! Увага . В окремих словах для усунення небажаних омонімів суфікс - ір (а після д , т , з , с , ц , ж , ч , ш , р — - ир ) зберігається:
букс
_ рувати (бо є буксув < ти ), репет _ рувати (бо є репетув < ти ) та ін.

Суфікс - ір (- ир ) також є в словах: кот _ рувати , лав % рувати , марширув < ти , пік % рувати , трет _ рувати .

Вправа 1. Доберіть до поданих дієслів відповідники з російської мови. Вкажіть на різницю у вживанні дієслівних суфіксів в обох мовах.

Записувати, поновлювати, відновлювати, налагоджувати, спотворювати, втілювати, згуртовувати, компонувати, занумеровувати, нараховувати, заповнювати, наштовхувати, скуповувати, заморожувати, використовувати, досліджувати.

Вправа 2. Запишіть подані нижче дієслова українською мовою. Поясніть правопис суфіксів.

Зарегистрировать, аккредитировать, конвертировать, котировать, инсценировать, иронизировать, адаптировать, варьировать, конкретизировать, маршировать, компостировать, запломбировать, агитировать, кооперировать, конкурировать.

● Утворіть від записаних дієслів іменники. Поясніть їх написання.

Вправа 3. Доберіть з «Нового російсько-уукраїнського словника-довідника» п’ять дієслів, які в українській мові втрачають суфікс - ір -, і п’ять дієслів, у яких суфікс - ір -(- ир -) зберігається при перекладі з російської мови на українську. Поясніть значення записаних дієслів. З п’ятьма дієсловами або їх формами (на вибір) складіть речення.

Вправа 4. Випишіть з поданих речень слова з суфіксами іншомовного походження. Поясніть їх правопис.

1. Ярослава рішуче парирувала удар ( Л. Дмитерко ). 2. Літаки зробили коло, але замість того, щоб іти на посадку, почали пікірувати на аеродром ( Ю. Мушкетик ). 3. Вулиця йде ламаною кривулькою. Появилися голі тротуарні плити. Асиметричні, вичовгані ногами перехожих ( І. Вільде ). 4. Машинна команда настійливо бореться за те, щоб у поході не було ні диму, ні іскор, які демаскують корабель ( Д. Ткач ). 5. Келембет повернувся після демобілізації до себе на завод у рідний цех, майже на старе місце ( Ю. Яновський ). 6. Колек­ціонування поштових марок, значків розширює знання дітей про світ, виховує естетичні смаки (З газети).

Вправа 5. Складіть і запишіть діалог про цікаву радіо- або телепередачу, використовуючи такі дієслова та словосполучення:

Транслювати, повторювати, регулювати, переглянути, оцінювати, цитувати, роздумувати, шокувати, аплодувати, жартувати, розчаровуватися; брати участь, справляти враження.

Вправа 6. Випишіть з текстів наукового, публіцистичного та офіційно-діло­вого стилів по два речення з дієсловами, в яких вживаються суфікси: а) – ір (- ир ); б) - ува -(- юва -).

Вправа 7. Напишіть твір проблемного характеру на тему: «Чи кожна праця може бути творчою?» При написанні слід відповісти на такі запитання:

1. Чи входить у поняття «кваліфікований спеціаліст» здатність творчо підходити до своєї праці?

2. Яка роль цілеспрямованості, ініціативи й настирливості в роботі?

3. Як кваліфікований спеціаліст може впливати на розвиток тієї галузі, де він працює?

● Підкресліть у тексті дієслова. Поясніть їх написання.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.