загрузка...
загрузка...
Правопис прізвищ - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС ПРІЗВИЩ

Найголовніші правила щодо правопису слов’янських прізвищ такі:

1. Російський звук е , польські іе , болгарський і сербський е , чеські е , ě після приголосних передаються літерою е : Алекс < ндров, Вен­г + ров, Кузнец > в, Л + рмонтов, > зеров, Тург + нєв; Б + лич, В + слов, Меч слав, Міцк + вич, Міч < тек, Н + дич, Сенк + вич, Ц + нкий, Ч < пек .

2. Російський звук е передається літерою є в таких випадках:

а) На початку слів: Євдок _ мов, Єлиз < ров, Єг > ров, Євтуш + нко .

б) У середині слів після голосного і після апострофа і м’якого знака: Буєрк >в, Верес <єв, Гул #єв, Досто @вський; Ал #б’єв, Григ >р’єв, Зин >в’єв, Афан <сьєв, Євг +ньєва .

в) Після приголосних (за винятком шиплячих, р і ц ) у суфіксах - єв , -єєв російських прізвищ: Л > мтєв, Медв + дєв, Матв @ єв, Мендел @ єв, Аракч + єв, Мац + єв, Плещ + єв , а також у болгарських прізвищах Б > тев, Др \ мев і под.

г) Коли кореневому російському е в аналогічних українських коренях відповідає і (тобто на місці колишнього ь ): Бєл % нський (пор. рос. белый і укр. білий ), Лєск > в ( лес — ліс ), Р @ пін ( репа — ріпа ), Пє ш­ков ( пешком — пішки ), Стол @ тов ( лет — літ ), Твердохл @ бов ( хлеб хліб ) та ін.

3. Російська літера ё в українській мові передається:

а) Сполученням літер йо на початку слова, у середині після голосних, а також після губних б , п , в , м , ф , коли ё позначає звукосполучення й+о : Бугай > в, Й > лкін, Воробй > в, Окай > лов, Соловй > в .

б) Через ьо в середині слова після приголосних, коли ё позначає сполучення м’якого приголосного з о : Алфь > ров, Король > в, Верь > в­кін, Новось > лов, Ть > ркін ; але в прізвищах, утворених від спільних для української і російської мов імен, пишеться е : Арт + мов, Сем нов, Ф + доров та ін.

в) Через о під наголосом після ч , щ : Грач > в, Щипач > в, Хрущ > в, Лихач > в .

4. Російська літера и передається:

а) Літерою і на початку слова: Іван > в, Ігн < тьєв, Іс < єв та після приголосних у суфіксі -ін : П \ шкін, Міч \ рін, Пол \ шкін .

б) Літерою ї після голосного, апострофа і м’якого знака: В > їнов, Г \ р’їн, Ізма ^ лов, Іль ^ н .

в) Літерою и :

  • · Після ж , ч , ш , щ , дж , ц перед приголосним: Г < ршин, Г \ щин, Дор > жин, Л \ чин, Ч _ чиков, Ш _ шкін, Щигл > в ; це стосується й пріз­вищ інших народів: Абаш _ дзе, Вашингт > н, Джигархан # н, Чингісх < н, Тажиб < єв, Цицер > н, Чиков < ні , але перед голосним пишуть і : Жі > но, Тиці < н .
  • · У прізвищах, утворених від людських імен та загальних назв, спільних для української, російської та інших слов’янських мов: Бор _ сов, Виногр < дов, Дан _ лов, Казим _ рський, Кир _ лов, Кисель > в, Ми­р > нов, М _ шкін, Одинц > в, Пивов < ров, Тихом _ ров , але: Нік % тін, Ніко­л < єв, Філл % ппов тощо, вихідними для яких є імена, відмінні від українських.
  • · У префіксах при- : Пр _ швін, Прибитк > в, Прив < лов ;
  • · У суфіксах -ик- , -ич- , -иц- , -ищ- : Б @ ликов, Г > лик, Кот + льников, Кр \ тиков; Гн % дич, Григор > вич, Станюк > вич, Трубла @ вич; Гол _ цин, Пал _ цин; Рад _ щев, Тат _ щев .

5. Російське ы передається літерою и : Рибак > в, Циганк > в, Черни­ш > в; Пташ _ нський, Крут _ х .

6. Суфікси слов’янських, переважно російських, прізвищ -ск ( ий ),
-цк
( ий ) передаються відповідно через -ськ ( ий ), -цьк ( ий ): Маяк > в­ський, М \ соргський, Остр > вський; Гомул _ цький, Город + цький .

7. Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так:

-ый через -ий ;

-ий після твердого приголосного — через -ий , після м’якого приголосного — через -ій ; -ая , -яя — через , : Б @лий, Г >рький, Кр <йній; Б @ла, Горов <, Кр <йня .

Закінчення -ой передається через -ой : Донск >й, Полєв >й, Тол-
ст
.

8.  Апостроф у прізвищах пишеться після губних, задньоязикових і р перед я , ю , є , ї : Ал # б’єв, Ар + ф’єв, Водоп’ # нов, Григ > р’єв, Зах < р’їн, Лук’ # нов, Пом’ял > вський, Прок > ф’єв, Рум’ # нцев, $ р’єв ; перед йо апостроф не пишеться: Соловй > в, Воробй > в .

9.  М’який знак у прізвищах пишеться після д , т , з , с , ц , л , н :

а) Перед я , ю , є , ї : Дь # конов, Панкр < тьєв, Третьяк > в, Пол > зьєв, Уль # нов, Іль $ шин, Ан < ньїн .

б) Перед приголосними: В > льнов, Коньк > в .

в) У кінці слова: С > боль , Лось .

Твердий кінцевий приголосний ц у прізвищах із суфіксом -ець пом’якшується: Скит < лець, Боров + ць, Глухов + ць .

! Увага. У неслов’янських прізвищах кінцеве ц тверде: Л % ф­шиц, М > ріц, Кл < узевіц .

Вправа 1. Запишіть російські прізвища українською мовою у дві колонки: 1) з буквою е ; 2) з буквою є .

Мещанинов, Лермонтов, Авдеев, Эренбург, Немчинов, Серпилин, Тютчев, Исаев, Абдашев, Лесков, Орехов, Кудрявцев, Ветров, Озеров, Ваншенкин.

Вправа 2. Перепишіть речення. У прізвищах вставте потрібну літеру, поясніть її правопис.

1. Загальновідома близькість Шевченка, який був закоханий у поезію Пушк(і, и)на, Л(е, є)рмонова і схилявся перед Щ(е, є)др(і, и)ним, Гоголем і революційно-демократичною інтелігенцією того часу — Ч(е, є)рниш(е, є)вським, Добролюбовим, Н(е, є)красовим.
2. Навіть за часів чорної реакції не можна було погасити полум’я правди, що палало в трудах С(е, є)ч(е, є)нова, Павлова, М(е, є)нд(е, є)л(е, є)єва, Т(і, и)м(і, и)ряз(е, є)ва. 3. Чи вартий той людського слова, хто відкидає, як сміття, діла Веласкеса й С(е, є)рова, Матейка й Р(е, є)піна життя? 4. Поет (О. Пушкін) з усією силою зненавидів не тільки Аракч(е, є)єва, а й аракч(е, є)євщину, як одно з найбридкіших явищ в історії людства. 5. Всім відомий такий тонкий і глибокий співець природи, як Пр(і, и)швін.

(З творів М. Рильського ).

Вправа 3. Поясніть, чому ті самі букви в російських назвах Репино і Решетниково українською мовою передаються по-різному: Р є піно і Р е шетниково ? Чому українською мовою Пушк і н , але Пущ и н , хоча російською однаково: Пушкин і Пущин ?

Вправа 4. Запишіть прізвища та імена студентів вашої групи за алфавітом.

Вправа 5. Запишіть подані слова іншомовного походження у родовому відмінку, визначте їх рід і поясніть правопис.

Блок, кафе, радіо, арсенал, ательє, автомобіль, фізика, журі, феєр­верк, бізнес, банк, пальто, какаду, сума, колектив, реєстрація, індустрія, досьє, сальдо, бюро, метал, клієнт, брутто, економіка, вексель, турне, транзит, таксі, система, режим, штраф, кіно, фільм, баланс, варіація, інновація, кашне, цистерна, тріумф, пілот, кольє, радіус, пріоритет, гімн, поні, ідеал, кіоск, клініка, парі, гіпербола, адміністратор, візаві, спирт, шифр, диплом, брокер, маркетинг, попурі.

Вправа 6. Складіть речення з наведеними словами іншомовного походження і використайте економічні терміни. Поясність правопис та правила відмінювання поданих слів.

Радіо, досьє, брутто, ноу-хау, рента, вексель, трест, бюро, інтерв’ю, пальто.

Вправа 7. Запишіть подані слова іншомовного походження у чотири колонки: 1) слова, що відмінюються як іменники 1-ї відміни; 2) слова, що відмінюються як іменники 2-ї відміни; 3) слова, що відмінюються як іменники 3-ї відміни; 4) незмінювані іменники. Поясніть відмінювання і правопис слів.

Капсула, меню, блок, пальто, арсенал, аукціон, валюта, метро, бюджет, ваучер, попурі, євровалюта, аудит, кіно, ательє, банк, чек, ярмарок, бра, парі, кенгуру, біржа, конкурент, дотація, магістраль, каса, журі, депозит, турне, конгломерат, колібрі, інсайдер, таксі, гриф, бюро, лізинг, президія, жалюзі, стаж, пасивність, кредит.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.