загрузка...
загрузка...
Правопис складних прийменників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ

Складні прийменники пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1) Складні прийменники, утворені сполученням одного або кількох прийменників з будь-якою частиною мови: вн < слідок, впод > вж, з < мість, навк > ло, наперед > дні, наприкінц % тощо.

2) Складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: з < для, зар < ди, навпр > ти, окр % м, п > за, п > між, п > над, п > перед, п > се­ред, пр > між .

Через дефіс пишуться:

Складні прийменники, першою частиною яких є прийменник
з
-( із -): з-за, із-за, з-над, з-п + ред, з-під, із-під, з-п > за, з-п > між, з-п > ­над, з-п > під, з-п > серед, з-пр > між .

Окремо пишуться:

Прийменникові сполуки у ( в ) р < зі , під кін + ць , під ч < с , щ > ж до .

Вправа 1. Запишіть прийменники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.

В/на/слідок, в/про/довж, за/мість, на/в/коло, на/передо/дні, на/при/кінці, що/до, за/для, за/ради, на/в/проти, о/крім, по/за, по/між, по/над, по/перед, по/серед, про/між, з/за, із/за, з/над, з/перед, із/під, з/по/за, з/по/між, з/по/під, з/по/над, з/по/серед, з/про/між, у/разі, під/кінець, під/час, що/ж/до.

Вправа 2. Складіть і запишіть речення з поданими прийменниками. Поясніть їх правопис.

З-над, поперед, з-під, з-межи, попід, понад, із-за, посеред.

● Перевірте за словником, з якими відмінками вживають ці прийменники.

Вправа 3. Складіть словосполучення за поданими конструкціями, поясніть правопис прийменників.

Без, біля, з-за, з-під, окрім, після, близько, замість

+

родовий відмінок іменника чи займенника

Всупереч, назустріч, наперекір, напереріз, навздогін

+

давальний відмінок іменника чи займенника

Перед, під, поза

+

орудний відмінок іменника чи займенника

Крізь, про, через

+

знахідний відмінок іменника чи займенника

При, на, по

+

місцевий відмінок іменника чи займенника

Вправа 4. Правильно запишіть прийменники у поданих словосполученнях. Поясніть їх правопис.

За/для нас, з/по/між усіх, по/між людьми, на/чолі/ з Іваненком, на/зустріч щастю, на/зустріч/ з братом, на/передо/дні свята, у/нап­рямку/ до площі, із/за рогу вулиці, з/під материної опіки, вдивлятися в/далечінь, дивитися в/гору, зібратися в/гори, повторювати в/третє, заглянути в/третє вікно, прийшли у/двох, жили у/двох кімнатах, у/вісні, покотився з/гори зеленої, по/над деревами, по/під хмари, з/по/над гір, з/над вершин.

Вправа 5. Перекладіть прийменникові словосполучення з російської мови на українську. Поясніть особливості використання прийменників в обох мовах.

Прийти по делу. По собственной воле. В рассрочку. Не по силам. По закону. Приняться за работу. Поставить в пример. По указанию. По всем правилам. Речь по вопросу. По последней моде. Принять во внимание. Принять к сведению. Работать по схеме. По моим сведениям. Послать по почте. В адрес. По прибытии. Поступать в университет. Читать на украинском языке. Войти в аудиторию. В столе. По причине. В течение. По заказу. Выйти из отдела. По истечении времени. Папка для бумаг. Вопреки желанию.

Вправа 6. Перепишіть текст. Правильно запишіть прийменники і поясніть їх правопис.

З/по/між різних видів наказів значну групу становлять накази по кадрах (про прийняття на роботу, переведення, звільнення тощо).

Оформлення таких документів має свої особливості. Констатуючої частини такі документи нерідко не мають, о/крім того, ухвальна частина завжди поділена за пунктами. Наприклад, спочатку йдуть пункти про прийняття на роботу (призначення на посаду), потім — про переведення, звільнення, а на/при/кінці документа — про надання відпусток, направлення у відрядження. Накази про заохочення і стягнення, як правило, оформляються окремо.

Усе це полегшує використання наказів для різного роду довідок.

З особливою увагою необхідно підходити до складання тексту наказів що/до кадрових питань, пам’ятаючи, що його чіткість і правильність допоможе уникнути порушень права на працю.

(За А. Головачем ).

Вправа 7. Запишіть прийменники у три колонки: 1) ті, що пишуться разом; 2) ті, що пишуться через дефіс; 3) ті, що пишуться окремо. Поясніть їх правопис.

За/для, з/під, що/ж/до, з/по/між, у/разі, на/передо/дні, що/до, під/час, на/рівні/з, по/за, не/залежно/від, згідно/з, по/руч, на/чолі, про/між, по/серед, з/за, в/силу, із/за, у/зв’язку, на/відміну/від, з/поза, у/порівнянні/з, на/в/проти, по/перед, в/наслідок, на/в/коло.


 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.