загрузка...
загрузка...
Правопис та відмінювання числівників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС ТА ВІДМІНЮВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ

1. Числівники п’ять, шість, д + в’ять, д + сять, один < дцять, дван < д­цять, трин < дцять, шістн < дцять, сімн < дцять, вісімн < дцять, дев’ят­н < дцять, дв < дцять, тр _ дцять пишуться у кінці з м’яким знаком.

2. Складні числівники п’ятдес # т, шістдес # т, сімдес # т, вісімде­с # т , а також складні числівники п’ятс > т, шістс > т, сімс > т, вісім­ с > т, дев’ятс > т пишуться без м’якого знака.

3. Числівник п’ять пишеться з апострофом та м’яким знаком; при відмінюванні в усіх непрямих відмінках він має дві форми, а саме:

у родовому — п’ят _ і п’ять > х ,

у давальному — п’ят _ і п’ять > м ,

у знахідному — п’ять або п’ять > х ,

в орудному — п’ятьм < і п’ятьом < ,

у місцевому — п’ят _ і п’ять > х .

Другу форму вживають переважно з іменниками — назвами осіб.

4. Як числівник п’ять відмінюються числівники д + в’ять, д + сять, один < дцять, дван < дцять, трин < дцять, чотирн < дцять, п’ятн < дцять, шістн < дцять, сімн < дцять, вісімн < дцять, дев’ятн < дцять, дв < дцять, тр _ дцять .

5. Складні числівники п’ятдес # т, шістдес # т, сімдес # т, вісімде­с # т при відмінюванні також мають дві форми, причому в них відмі­нюється лише друга частина. Наприклад, числівник п’ятдес # т у ро­довому відмінку має форму п’ятдесят _ і п’ятдесять > х , у да­вальному — п’ятдесят _ і п’ятдесять > м , у знахідному — п’ятде­с # т або п’ятдесять > х , в орудному — п’ятдесятьм < і п’ятдесятьо­м < , у місцевому — п’ятдесят _ і п’ятдесять > х .

6. При відмінюванні складних числівників дв % сті, тр _ ста, чо­т _ риста, п’ятс > т, шістс > т, сімс > т, вісімс > т , дев’ятс > т зміню­ються обидві частини, наприклад: у називному відмінку — дв % сті , в родовому — дв о хс > т (пор. рос. — дв у хсот ), у давальному — двомст < м , у знахідному — дв % сті , в орудному — двомаст < ми , у місцевому — на двохст < х .

Числівник п’ятс > т в орудному відмінку має дві форми: п’ять­маст < ми і п’ятьомаст < ми .

7. У складних кількісних числівниках відмінюються усі складові частини: з чотирьохс > т шістдесят _ сем _ т _ сяч шестис > т п’ятде­сят _ дев’ят _ (гривень).

8. Числівники с > рок, дев’ян > сто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають закінчення - а : сорок < , дев’ян > ста, ста .

9. Збірні числівники дв > є, об > є, тр > є в непрямих відмінках мають форми від два і оба , три : двох, двом …, об > х, об > м і т. д.

10. Збірний числівник об _ два ( об _ дві ) має в непрямих відмінках такі форми: об > х, об > м, обом < , на об > х .

11. Збірні числівники ч + тверо, п’ # теро, ш + стеро, с + меро, в > сь ­ меро та под. в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирь > х , чотирь > м і т. д.

12. Числові назви т _сяча, мільй >н, міль #рд відмінюються як іменники.

13. Неозначено-кількісні числівники кількан <дцять, кількадес відмінюються як числівник п’ять : кількан <дцяти й кільканадця­ть , кількадесятьм < і кількадесятьом < .

14. Порядкові числівники, які закінчуються на -ий , відмінюються як прикметники твердої групи: п + рший, п + ршого, п + ршому, п + ршого, п + ршим і т. д.

Числівник тр +тій відмінюється як прикметник м’якої групи: тр +тій, тр +тього, тр +тьому і т. д.

15. У складених порядкових числівниках відмінюється лише останнє слово: сто дв <дцять п +рший (студент), сто дв <дцять п ­шого (студента) і т. д.

16. Числівники півтор < , півтор _ , півтор < ста не відмінюються.

Вправа 1. Запишіть подані числівники і поставте їх у родовому та орудному відмінках. Обґрунтуйте ваш вибір.

Восьмеро; 5 3 /10; 2,6; 55648; двоє; 16; кілька; 183; кільканадцять; півтора; обоє; 7; мільйон; 40; скільки.

Вправа 2. Запишіть цифрові дані у поданих реченнях згідно з вимогами діло­вого стилю.

1) Доручити відділу торгівлі з країнами СНД закупити (30) автоматизованих ліній для виробництва продукції до (20. 02. 98 р.).

2) Ввести в експлуатацію шляховий відрізок довжиною (120) км згідно з умовами договору.

3) (12. 10. 99 р.) на занятті з української мови були присутні (35) студентів.

Вправа 3. Складіть речення з поданими нижче словосполученнями, змінюючи відмінкову форму числівника. Запишіть невеликий текст, пов’язаний з вашою майбутньою професією.

Три співзасновники. Тридцять п’ять комп’ютерів. 6 менеджерів. Сто вісімдесят підприємств. 3 квітня 1998 року.

  • До яких розрядів належать вищевказані числівники?
  • Які особливості їх відмінювання і правопису?

Вправа 4. Перекладіть речення і словосполучення українською мовою. Зіставте форми числівників, які використовуються в обох мовах при визначенні часу. Запам’ятайте їх.

Сейчас 6 часов.

Встреча назначена на 12 часов.

По киевскому времени — 16 часов.

11 часов 25 минут.

13 часов 45 минут.

Вправа 5. Запишіть текст. Знайдіть числівники, визначте їх розряди за змістом і будовою, поясніть правопис виділених слів.

Важко перелічити всі форми мовного та й будь-якого етикету в усіх життєвих ситуаціях і не так просто ними оволодіти. І хоч наше століття невпинно прямує в бік спрощення манер, проте й досі неабияке значення має оволодіння кодексом ввічливості. Наприклад, вітаючись під час зустрічі, європейці, як правило, трохи піднімають капелюха й злегка кланяються. А ось японці для привітань використовують три види поклонів — найнижчий , середній із кутом тридцять ступенів і легкий з кутом п’ятнадцять ступенів. Підраховано, що кожен японський службовець щодня віддає такі офіційні поклони у середньому 36 разів, агент торговельної фірми — 123 рази, дівчина біля ескалатора в універмазі — 2560 разів.

( О. Корніяка ).

  • Поясність правопис виділених слів.
  • Провідміняйте на вибір по одному складному і складеному кількісному числівнику.

Вправа 6. Утворіть від поданих кількісних числівників складні прикметники. З трьома з них складіть речення і запишіть.

Сім, п’ятдесят, дев’яносто шість, один, дванадцять, триста.

Вправа 7. Укладіть і запишіть два-три ділові документи, у яких використовувалися б цифрові дані. Оформіть їх згідно з вимогами ділового стилю, правильно використовуючи числівники різних розрядів.

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.