загрузка...
загрузка...
Правопис та відмінювання займенників - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ПРАВОПИС ТА ВІДМІНЮВАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ

1. Особові займенники він і вон < в непрямих відмінках мають форми з іншими основами: в називному — він вон < , в родовому — йог > ї ^ ( неї ), в давальному — йом \ ^ й , у знахідному — йог > ( нь > го ) — її ( н + ї ), в орудному — ним н + ю , в місцевому — на нь му ( нім ) — ній .

Форми займенників третьої особи ( він, вон < , вон > , вон _ ) після прийменників уживаються з приставним н : до нь > го, за н + ї, з них . Орудний відмінок має форму з н і без прийменника: ним, н + ю, н _ ми .

2. Зворотний займенник себ + не має називного відмінка.

3. Присвійні, вказівні, питальні та означальні займенники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають дві форми: на мо @му , і на мо , на т >му і на т , на ць >му і на ц , на к >му і на к , на ч >му і на ч , на чий >му і на чи , на всь >му і на вс та ін.

4. Складні неозначені і заперечні займенники відмінюються лише в основній частині: аб _ хто, аб _ кого, аб _ кому, д + який, д + якого, д + якому; ніхт > , нік > го, нік > му, нік _ м, ні на к > му; хто-н + будь, кого-н + будь, кому-н + будь, ким-н + будь, на кому-н + будь; що-б \ дь, чог > - б \ дь, чом \ -будь, чим-б \ дь, на чому-б \ дь; щось, чог > сь, чом \ сь, чимсь
ч _ мось ).

Вправа 1. Провідміняйте займенники.

Котрий, де-небудь , інший, хто, він, деяка, абищо , твій, себе, цей, чиї, абичиє, будь-де , щось.

  • Пригадайте правила написання виділених займенників.

Вправа 2. Прочитайте і запишіть прислів’я та приказки. Знайдіть займенники. Визначте, до яких розрядів вони належать і яку функцію виконують.

Як ти вітаєш, так і тебе вітатимуть.

Який голос, такий і поголос.

Хто говорить — сіє, хто слухає — жне.

Срібні ви, мої слова, золоте мовчання!

Приємне слово — всім до любові, а мова гірка — кожен тіка.

Коли дурень мовчить, він схожий на розумного.

  • Провідміняйте на вибір по одному займеннику різних розрядів.

Вправа 3. Прочитайте і запишіть речення. Зіставте їх і визначте, до яких стилів вони належать. Обґрунтуйте стилістичну функцію особових займенників.

1. Я, Петренко Ігор Володимирович, доручаю Гавришу Сергію
Васильовичу одержати належну
мені стипендію за травень 1998 р…

Ой я нещасний, що маю діяти?
Полюбив дівчину, та й не можу взяти

(Нар. пісня).

2. Шановний пане директоре!
Сподіваємось на подальшу
співпрацю з Вами, чекаємо конкретних пропозицій.

Привіт тобі, мій друже вірний, гаю,
Повірнику моїх найкращих дум

( І. Франко ).

3. Нагадуємо Вам, що останній
строк виконання зобов’язань
закінчується 12. 10. 98 р.

Ви чули ж бо: так липа шелестить.
Ви знаєте, як сплять старі гаї?
Вони все бачать крізь тумани.
Ось місяць, зорі, солов’ї…

( П. Тичина ).

  • Назвіть особливості вживання займенників в офіційно-діловому стилі.

Вправа 4. Перекладіть російський текст українською мовою, запишіть його. Знайдіть в ньому займенники і з’ясуйте розбіжності у їх творенні в обох мовах.

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке некую пряжку и щурясь… Звуковая волна началась, негромко зародившись где-то вдали у ипподрома, потом она стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Он выждал некоторое время, зная, что никакою силою нельзя заставить толпу умолкнуть, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.

( М. Булгаков ).

Вправа 5. Запишіть речення, замінивши в них іменники, прикметники займенниками. З’ясуйте їх роль для уникнення двозначності.

1) Щоб забезпечити взаєморозуміння й добрі стосунки в колективі, задоволення працівників своєю роботою і власною роллю в ній, прак­тикують бесіди керівника з підлеглими. — Бесіди не тільки не шкодять справі, а, навпаки, сприяють підвищенню інтересу працівника до роботи.

2) На основі практики було вироблено певні правила ведення службових бесід. — Зрозуміло, до службової бесіди треба готуватися заздалегідь.

3) Найманий працівник повинен мати більш-менш реалістичне й конкретне уявлення про те , чого він прагне. — Найманий працівник має чітко знати, в чому полягають працівникові особисті й професійні цілі.

  • Поясніть правопис виділених слів.

Вправа 6. Продовжіть текст про роль реклами у сучасному бізнесі, використовуючи займенники. З’ясуйте їх роль для переконання споживачів.

Вже з самого ранку ми, щойно ввімкнувши радіо, до початку новин чуємо перші короткі рекламні повідомлення…

Вправа 7. Запишіть речення і поставте в них займенники у відповідному відмінку. Поясніть їх правопис.

Ввічлива людина повинна відповідати на запитання чи розмовляти (та) мовою, якою до (вона) звертаються. У ході розмови треба повсякчас пам’ятати про необхідність контролю за (свої) жестами, позою, інтонацією. За (вона) особливо слід стежити (весь) час, оскільки завдяки (вона) збагачується зміст сказаного, надається (він) певного відтінку.

( О. Корніяка ).

Розіслався степ… Серед (він) хвилі хвилями золотого сонячного світу так і ходять; над (він) сотні жайворонків непримітно в’ються, і (вони) весела пісня дзвенить. Хто втерпів би не зостановитися, щоб намилуватися (та) чарівною красою?

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.