загрузка...
загрузка...
Зміст - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів PDF Друк e-mail
Українська мова - Українська мова: Вправи і завдання для самостійної роботи студентів - Я. В. Януш, О. В. Безугла, І. І. Козловець

ЗМІСТ

Передмова ...................................................................................................................      3

Правопис ненаголошених голосних ..........................................................................      5

Написання апострофа .................................................................................................      7

Написання буквосполучень йо , ьо ...........................................................................    10

Написання м’якого знака ( ь ) ......................................................................................    12

Спрощення груп приголосних ..................................................................................    16

Написання подвоєних приголосних ...........................................................................    18

Подовження приголосних ..........................................................................................    21

Правопис префіксів ...................................................................................................    23

Правопис суфіксів .....................................................................................................    26

Правопис суфіксів іменників ..............................................................................    26

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів .............................    30

Правопис дієслівних суфіксів .............................................................................    34

Правопис складних слів .............................................................................................    35

Правопис складних іменників .............................................................................    35

Правопис прикладок ...........................................................................................    39

Правопис складних числівників і займенників ..................................................    41

Правопис складних прикметників ......................................................................    46

Правопис складних прислівників .......................................................................    50

Правопис складних прийменників ......................................................................    54

Правопис складних сполучників ........................................................................    56

Правопис часток .........................................................................................................    59

Вживання великої літери ...........................................................................................    63

Графічні скорочення ..................................................................................................    73

Основні правила переносу ......................................................................................    75

Правопис слів іншомовного походження .................................................................    78

Написання подвоєних і неподвоєних приголосних ............................................    78

Передача звука j та голосних ..............................................................................    80

Апостроф ..............................................................................................................    85

М’який знак .........................................................................................................    85

Відмінювання слів іншомовного походження ....................................................    88

Правопис прізвищ ...............................................................................................    88

Правопис закінчень відмінюваних слів ....................................................................    91

Правопис іменників .............................................................................................    91

Перша відміна ................................................................................................    91

Однина ............................................................................................................    91

Множина ........................................................................................................    92

Друга відміна .................................................................................................    95

Однина ............................................................................................................    95

Множина ........................................................................................................  101

Третя відміна .................................................................................................  104

Однина ............................................................................................................  104

Множина ........................................................................................................  104

Четверта відміна ............................................................................................  107

Однина ............................................................................................................  107

Множина ........................................................................................................  107

Правопис іменників, що мають тільки форму множини ............................  109

Правопис прикметників ......................................................................................  112

Правопис та відмінювання числівників .............................................................  115

Правопис та відмінювання займенників .............................................................  118

Правопис дієслів ..................................................................................................  120

Правопис дієприкметників ..................................................................................  124

Правопис дієприслівників ...................................................................................  127

Основні правила української пунктуації .................................................................  129

Крапка ...................................................................................................................  129

Кома ......................................................................................................................  130

Кома у простому реченні ..............................................................................  130

Кома у складному реченні ............................................................................  136

Крапка з комою ....................................................................................................  139

Двокрапка .............................................................................................................  144

Тире ......................................................................................................................  147

Тире у простому реченні ..............................................................................  149

Тире у складному реченні ............................................................................  154

Дужки ...................................................................................................................  155

Лапки .....................................................................................................................  158

Професійний та інтелектуальний словник .........................................................  163

Картка програмного матеріалу з української ділової мови
для студентів першого курсу всіх факультетів і спеціальностей
Київського національного економічного університету ....................................  165

Теми рефератів ....................................................................................................  167

Теми творів ..........................................................................................................  167

Навчальні тексти ......................................................................................................  168

З історії Київського національного економічного університету
і кафедри української та російської мов ...........................................................  168

Київський національний економічний університет ...........................................  168

Кафедра української та російської мов .............................................................  170

Текст для анотування та конспектування ............................................................ 171

Сучасні немарксистські економічні теорії .........................................................  171

Текст для перекладу .................................................................................................. 172

Свободная торговля должна стать основой мировой
экономики в ХХІ веке .........................................................................................  172

Тексти для роботи з економічною термінологією ................................................ 174

Світова економіка ................................................................................................  174

Що таке світовий банк та міжнародний валютний фонд ...................................  175

Текст для перекладу .................................................................................................. 176

Лизинг ...................................................................................................................  176

Тексти для опрацювання економічної термінології .............................................. 177

Конкуренція .........................................................................................................  177

Що таке макроекономіка? ...................................................................................  178

Мас-медіа у сьогоднішньому світі .....................................................................  179

Культурологічні тексти ........................................................................................... 180

Тарас Григорович Шевченко і його творчість (1814—1861) .........................  180

Леся Українка — гордість української нації ....................................................  182

Іван Якович Франко (1856—1916) .....................................................................  186

Олена Теліга у Києві ...........................................................................................  189

Жизнь, обращенная в дисциплину ответственности .........................................  191

Суцвіття родинного таланту (Штрихи до сімейного портрета Алчевських)   193

Текст для перекладу .................................................................................................. 195

Андреевский спуск ..............................................................................................  195

Андріївська первозванна ....................................................................................  196

Українське барокко .............................................................................................  198

Рекомендована література .........................................................................................  200

Словники .....................................................................................................................  201

 

Бібліотека онлайн Lection.com.ua створена для студентів та учнів, які прагнуть вчитися і пізнавати нове. Наша онлайн бібліотека підручників має близько 25 книг, ми намагаємося оновлювати нашу базу підручників кожен місяць. Сподіваємося наш сайт вам подобається. З повагою адміністрація.